Fönsterfilm och lagstiftning

Fönsterfilm och lagstiftning ...

Om så önskas kommer Xwrap Groningen att förse dig med ett fönsterfilmscertifikat, med vilket du kan visa styrkan hos dina film- och bilrutor.

Holländsk lagstiftning via maxius.nl

Artikel 5.2.42 Fordonsregler.

1. Vindrutan och sidorutorna bredvid förarsätet på personbilar får inte uppvisa några skador eller missfärgningar. Bestämmelserna i gäller vindrutan. Visuell kontroll.

2. Vindrutan och sidorutorna intill förarsätet på personbilar får inte vara försedda med onödiga föremål som hindrar förarens sikt. Visuell kontroll. Detta krav prövas inte vid den återkommande besiktningen i syfte att utfärda en besiktningsrapport.

3. Vindrutans och sidorutornas ljusgenomsläpplighet bredvid förarsätet får inte vara mindre än 55 %. Visuell kontroll. Vid tveksamhet görs mätningar. Detta krav prövas inte vid den återkommande besiktningen i syfte att utfärda en besiktningsrapport.

4. Om personbilen inte är utrustad med höger ytterspegel, kanske bakrutan inte visar några skador eller missfärgningar. Visuell kontroll.

5. Om personbilen inte är utrustad med höger ytterspegel får bakrutan inte vara utrustad med onödiga föremål som hindrar förarens sikt.

Offerte aanvragen