Hur man använder Knifeless Tape

Knifeless Tape är ett praktiskt verktyg som används för att göra exakta snitt i folier, såsom vinylfolie.

Den är designad för att hjälpa till att skapa raka linjer, kurvor och former utan risk för att repa eller skada ytan som filmen appliceras på. Här är några steg för att använda Knifeless Tape:

  1. Mät och markera platsen där du vill göra snittet. Placera sedan den knivlösa tejpen på märket med tråden längs linjen du vill skära.

  2. Dra försiktigt i tråden på den knivlösa tejpen medan du håller den med din andra hand. Se till att tråden löper tätt och rakt längs linjen du vill klippa längs.

  3. När tråden är i önskat läge, tryck försiktigt på tejpen för att hålla den stadigt på plats.

  4. Använd nu ett verktyg för att skära folien, till exempel en plastkniv eller sax. Du behöver inte klippa av folien där den knivlösa tejpen löper eftersom tråden på tejpen skär av folien när du styr kniven eller saxen längs tejpen.

  5. Dra slutligen försiktigt bort den knivlösa tejpen från folien. Tråden på tejpen kommer att skära av folien där du styrde kniven eller saxen.

Se till att du alltid använder Knifeless Tape noggrant och exakt för att göra exakta snitt och undvika skador på ytan. 

Offerte aanvragen