Sekretessvillkor

Xwrap Groningen anser att det är viktigt att respektera och skydda din integritet. Denna sida är avsedd att informera dig om hur och vilken data vi samlar in och skyddar. Denna policy gäller för webbadressen: www.xwrapshop.com . Vi kommer alltid att följa de tillämpliga reglerna i GDPR. GDPR ger även individer rätt att, under vissa omständigheter, begära en kopia av deras personuppgifter som behandlas av ett företag.

Datalagring

Vår server hanteras av en tredje part. Detta betyder dock inte att du inte kan begära eller få de uppgifter som samlats in av oss raderade. Vi måste dock verifiera din identitet innan vi tillhandahåller eller raderar uppgifterna.

GDPR ger individer rätt att under vissa omständigheter begära att deras personuppgifter raderas eller att ett företag begränsar behandlingen av deras personuppgifter.

"Personuppgifter" avser alla uppgifter som kan användas för att identifiera en individ, inklusive:

  • namn
  • Adress
  • E-post
  • IP-adress

När du begär dataradering kommer Xwrap endast att korrigera personuppgifter (såsom namn och adress). När relevanta personuppgifter har raderats kommer vi att skicka ett bekräftelsemail till dig.

 

Vilken personlig information samlas in?

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller för att kontakta dig. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: "all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade"); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet." .

När du använder webbplatsen och/eller köper från oss kan vi samla in olika uppgifter. I vilket fall som helst gör vi allt för att säkerställa att informationen vi tar emot och använder är lämplig för de syften som anges nedan.

  1. När du skapar ett konto.
  2. När du gör ett köp
  3. När interaktion sker med vår webbplats.
  4. När du kontaktar oss
  5. När du postar kommentarer om oss, eller nämner oss på sociala medier.

Vi kommer aldrig att sälja data till tredje part.